Gastroskopi

 
Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Ved gastroskopi kan vi undersøke om det er sykdommer i spiserøret, magesekk eller tolvfingertarm.

 

INFORMAJON TIL DEG SOM SKAL TIL GASTROSKOPI


Dette må du ta hensyn til FØR - UNDER og ETTER en gastroskopi:

FASTE:

- Du må være fastende (ikke spise/drikke). Det vil si ikke spise eller drikke de siste 6 timer før undersøkelsen
- Du kan drikke 1 – 2 glass vann inntil 3 timer før undersøkelsen. Etter det kan du kun skylle munnen uten å svelge noe
- Har du diabetes og bruker insulin kan du kontakte oss for å få time tidlig på dagen
- Hvis du bruker livsviktige medikamenter, som ikke kan utsettes, kan du ringe oss for å få en tidlig timeavtale
- Har du kunstig hjerteklaff ta kontakt med fastlegen for retningslinjer for antibiotikaprofylakse

  

MEDIKAMENTER:
Du skal ikke ta syrenøytraliserende midler (f.eks Somac, Nexium, Losec og Omeprazol) siste 7 dager før undersøkelsen. Reseptfrie midler kan brukes (for eksempel Link, Titralac eller Novaluzid).

VIKTIG!
Om blodfortynnende-medikamenter:


- Hvis du bruker blodfortynnende midler må du stoppe med dem før undersøkelsen.
- Acetylsalicylsyre (Albyl-e), Asasantin og Plavix stoppes 3 dager før
- Marevan stoppes 3 dager før (INR bør være under 2,0 undersøkelsesdagen) 
- Pradaxa, Eliquis, Xarelto stoppes 2 dager før.

 

OM UNDERSØKELSEN:

Et gastroskop er en bøyelig slange som er 8 mm tykt med et kamera på tuppen. Gastroskopet føres inn i munnen og ned i spiserøret, magesekk og tolvfingertarm.

 

Ved gastroskopi undersøker vi om det er sykdommer. Det kan bli tatt vevsprøver (biopsi) og enkelte tilstander kan behandles via gastroskopet.

 

Under selve undersøkelsen ligger du i venstre sideleie. Du får et munnstykke mellom tennene. Har du tannproteser må de tas ut. 

 

Når gastroskopet kommer bak på tungen får du beskjed om å svelge. Det kan føles ubehagelig, men det er viktig at du slapper av og puster rolig. Under selve undersøkelsen kan du puste normal gjennom nese og munn. Selve undersøkelsen tar kun 5 – 10 minutter.

 

Har du fått bedøvende spray i munnen skal du ikke spise den første timen etter undersøkelsen. Vanligvis kan du reise hjem rett etter undersøkelsen.

 

Eventuelle komplikasjoner:
Komplikasjoner er veldig sjelden. Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha litt mageknip.

 

I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på spiserør, magesekk eller tolvfingertarm. Ved mistanke om komplikasjoner vil du trenge videre observasjon og mulig innleggelse på sykehus. Operasjon kan da bli nødvendig.Hvis du får sterke magesmerter eller blodig oppkast etter at du er kommet hjem, eller andre komplikasjoner må du kontakte: Akuttmottak eller legevakt.

 

Om MRSA
Hvis du i løpet av de siste 6 månedene har vært innlagt eller arbeidet ved helseinstitusjon utenfor Norden, eller ved helseinstitusjon i eller utenfor Norden med utbrudd av MRSA, så ber vi deg si fra om dette. Grunnen er at du uten å være klar over det kan ha fått med det MRSA-bakterien, som det må tas spesielt hensyn til før oppstart av undersøkelsen.

 

 

KONTAKTINFORMASJON

Medi3 Oslo

Pilestredet Park 7, inng E

0176 Oslo

 

Tlf 22 60 40 60