Priser

 

ØNH

Kroner
f.o.m 01.01.2021  
Vurdering 1500,-
Kontroll  1250,-

 

Type inngrep

Kroner
 f.o.m 01.01.2021  
Septumplastikk Settes ut fra inngrepets art og størrelse
Rhinoplastikk Settes ut fra inngrepets art og størrelse
Conchotomi 13.900,-
FESS 20.700,-
Øyelokkplastikk 14.800,-